Agro-meteorological forecast

Current weather

 • Ljubljana
  • 22° Ljubljana
   Humidity: 73%
   Wind speed: 8km/h
  • 24° Maribor - letališče
   Humidity: 74%
   Wind speed: 6km/h
  • 21° Celje
   Humidity: 89%
   Wind speed: 4km/h
  • 22° Murska Sobota
   Humidity: 78%
   Wind speed: 6km/h
  • 24° Novo mesto
   Humidity: 86%
   Wind speed: 6km/h
  • 18° Postojna
   Humidity: 94%
   Wind speed: 4km/h
  • 27° Portorož - letališče
   Humidity: 66%
   Wind speed: 8km/h
  • 21° Nova Gorica
   Humidity: 92%
   Wind speed: 8km/h
  • 20° Rateče
   Humidity: 80%
   Wind speed: 4km/h

Weather forecast for Slovenia

today 11.08. 18°/30°
Wednesday 12.08. 19°/28°
Thursday 13.08. 18°/30°
Friday 14.08. 18°/29°
Saturday 15.08. 18°/27°
 • 11.08. - 13.08.
 • 14.08. - 16.08.
Data source: ARSO
Skupne službe in
Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 52 20
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 26
Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 51 58
Oddelek za ekonomiko kmetijstva
+386 (0)1 280 51 10
Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 280 52 43
Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 51 86
Skupne službe
+386 (0)1 280 52 71
Projektna pisarna
+386 (0)1 280 51 03
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 280 51 01
Slovenska čebelarska akademija
+386 (0)1 280 51 05
Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko
+386 (0)1 280 51 02
Služba za uradno potrjevanje
+386 (0)1 280 51 46
Pisarna za prenos tehnologij in znanja
+386 (0)1 280 51 55
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 08
Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 52 90
Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 51 25
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 26
Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 52 49
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 32
Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 51 58
Oddelek za ekonomika kmetijstva
+386 (0)1 280 51 16
Oddelek za ekonomiko kmetijstva
+386 (0)1 280 51 22
Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 52 19
Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 52 82
Oddelek za ekonomiko kmetijstva
+ 386 (0)1 280 51 14
Oddelek za živinorejo
Oddelek za ekonomiko kmetijstva
+386 (0)1 280 51 10
Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 280 52 75
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 24
Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 51 63
Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 280 51 49
Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 280 52 43
Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 51 86
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 76
Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+ 386 (0)1 280 51 38
Oddelek za ekonomiko kmetijstva
+386 (0)1 280 51 22
Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+ 386 (0)1 280 52 15
Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko
+386 (0)1 280 51 02
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 32
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 32
Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 280 52 74
Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 51 53
Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 51 64
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 04
Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 560 74 12
Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 280 51 42
Oddelek za ekonomiko kmetijstva
+386 (0)1 280 52 25
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 00
Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 51 13
Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 52 61
Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 280 51 70
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 30
Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 560 74 13
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 51
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 02
Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 51 80
Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 51 17
Oddelek za ekonomiko kmetijstva
+386 (0)1 280 51 12
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 41
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 06
Oddelek za živinorejo
+386(0)1 280 51 34
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 30
Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 52 73
Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko
+386 (0)1 280 51 00
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 32
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 51
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 31
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 51 17
Oddelek za ekonomiko kmetijstva
+386 (0)1 280 51 16
Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 51 11
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 51 96
Skupne službe in
Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 52 20
Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 52 78
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 50
Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 280 52 37
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 17
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 51 76
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 34
Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 280 52 74
Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 51 88
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 51 76
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 32
Oddelek za ekonomiko kmetijstva
+386 (0)1 280 52 26
Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 52 84
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 08
Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 280 51 56
Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 51 66
Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 51 90
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 36
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 53
Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
Oddelek za ekonomiko kmetijstva
+386 (0)1 280 51 14
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 51
Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 52 90
Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 280 52 21
Oddelek za ekonomiko kmetijstva
+386 (0)1 280 51 08
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 17
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 27
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 04
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 06
Oddelek za živinorejo
+ 386 (0)1 280 52 70
Služba za uradno potrjevanje
+386 (0)1 280 51 40
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 63
Služba za uradno potrjevanje
+386 (0)1 280 52 86
Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 52 29
Centralni laboratorij
Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 51 07
Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
Skupne službe
+386 (0)1 280 52 16
Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko
+386 (0)1 280 52 24
Infrastrukturni center Jablje
+ 386 (0)1 560 74 06
Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 51 39
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 63
Pisarna za prenos tehnologij in znanja
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 06
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 560 74 11
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 01
Služba za uradno potrjevanje
+386 (0)1 280 52 57
Skupne službe
+386 (0)1 280 52 93
Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 51 07
Služba za uradno potrjevanje
+386 (0)1 280 52 39
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 10
Skupne službe
Skupne službe
+386 (0)1 280 51 48
Skupne službe
+386 (0)1 280 52 14
Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 52 01
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 07
Skupne službe
+386 (0)1 280 52 12
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 34
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 92
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 18
Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 51 15
Služba za uradno potrjevanje
+386 (0)1 280 51 98
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 20
Oddelek za varstvo rastlin
Skupne službe
+386 (0)1 280 52 35
Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 51 52
Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 51 09
Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 51 82
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 00
Služba za uradno potrjevanje
+386 (0)1 280 52 57
Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 51 94
Projektna pisarna
+386 (0)1 280 51 23
Projektna pisarna
+386 (0)1 280 51 68
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 54
Skupne službe
+386 (0)1 280 51 74
Služba za uradno potrjevanje
+386 (0)1 280 52 56
Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 51 62
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 834 35 73
Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 52 48
Infrastrukturni center Jablje
Oddelek za ekonomiko kmetijstva
+386 (0)1 280 51 06
Centralni laboratorij
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 564 45 62
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 564 45 62
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 41
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 564 45 61
Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 52 48
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 10
Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 52 94
Služba za uradno potrjevanje
+386 (0)1 280 52 57
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 51 76
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 834 35 73
Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko
+386 (0)1 560 74 03
Skupne službe
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 28
Skupne službe
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 28
Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 51 72
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
Skupne službe
+386 (0)1 280 51 04
Skupne službe
+386 (0)1 280 52 62
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 30
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 33
Infrastrukturni center Jablje
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
Infrastrukturni center Jablje
+ 386 (0)1 560 74 00
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 21
Centralni laboratorij (50 %)
Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo (50 %)
+386 (0)1 280 52 40
Skupne službe
+386 (0)1 280 52 99
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 63
Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 52 87
Skupne službe
+386 (0)1 280 52 03
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 41
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 723 67 33
Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 92
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
Služba za uradno potrjevanje
+386 (0)1 280 52 80
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 564 45 62
Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 51 92
Skupne službe
+386 (0)1 280 52 20
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 564 45 62
Oddelek za živinorejo
+ 386 (0)1 280 51 28
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 564 45 62
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
Skupne službe
+386 (0)1 280 52 13
Skupne službe
Skupne službe
+386 (0)1 280 52 60
Skupne službe
+286 (0)1 280 52 60
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+ 386 (0)1 280 52 38
Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 52 46
Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 723 67 33
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
Skupne službe
+386 (0)1 280 52 59
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 564 45 62
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 564 45 62
Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 52 45
Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 723 67 33
Infrastrukturni center Jablje
+ 386 (0)1 560 74 00
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 834 35 73
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 52 47
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 564 45 62
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 834 35 73
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 51 60
Skupne službe
+386 (0)1 280 51 19
 

A
TADEJ ABSEC

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 834 35 73

SERGEJA ADAMIČ

Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 51 25
E-pošta

mag. BARBARA AMBROŽIČ-TURK

Služba za uradno potrjevanje
+386 (0)1 280 51 40
E-pošta

SONJA ARHAR

Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 52 48
E-pošta

Top of page
 

B
dr. DRAGO BABNIK

Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 26
E-pošta

dr. HELENA BAŠA ČESNIK

Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 52 49
E-pošta

MOJCA BAŠELJ

Infrastrukturni center Jablje
E-pošta

dr. NINA BATOREK LUKAČ

Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 32
E-pošta

dr. DEJAN BAVČAR

Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 51 58
E-pošta

ALJOŠA BEBER

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 63
E-pošta

mag. MATEJ BEDRAČ

Oddelek za ekonomika kmetijstva
+386 (0)1 280 51 16
E-pošta

SARA BELE

Oddelek za ekonomiko kmetijstva
+386 (0)1 280 51 22
E-pošta

mag. UROŠ BENEC

Služba za uradno potrjevanje
+386 (0)1 280 52 86
E-pošta

JANEZ BERGANT

Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 52 29
E-pošta

DARJA BERNARDIČ

Oddelek za ekonomiko kmetijstva
+386 (0)1 280 51 06
E-pošta

dr. IRENA BERTONCELJ

Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 52 19
E-pošta

NADA BIZJAK

Centralni laboratorij
E-pošta

EVA BLATNIK

Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 52 82
E-pošta

BARBARA BLAŽIČ

Centralni laboratorij
E-pošta

JURE BREČKO

Oddelek za ekonomiko kmetijstva
+ 386 (0)1 280 51 14
E-pošta

JERNEJ BREGAR

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 564 45 62
E-pošta

ALJOŠA BREGAR

Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 51 07
E-pošta

MONIKA BRVAR

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 564 45 62
E-pošta

JERNEJ BUBNIČ

Oddelek za živinorejo
E-pošta

Top of page
 

C
EVA CUKJATI

Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 41
E-pošta

TOMAŽ CUNDER

Oddelek za ekonomiko kmetijstva
+386 (0)1 280 51 10
E-pošta

dr. NIKA CVELBAR WEBER

Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 280 52 75
E-pošta

DANIJELA CVIJIN

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 564 45 61
E-pošta

Top of page
 

Č
izr. prof. dr. MARJETA ČANDEK-POTOKAR

Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 24
E-pošta

ANA ČEBIN

Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 51 63
E-pošta

dr. ANKA ČEBULJ

Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 280 51 49
E-pošta

MARJETA ČERNE KANC

Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 52 48
E-pošta

VID ČOPI

Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
E-pošta

mag. META ČUFAR

Skupne službe
+386 (0)1 280 52 16
E-pošta

dr. FRANC ČUŠ

Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 280 52 43
E-pošta

Top of page
 

D
DANICA DOBROVOLJC

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 10
E-pošta

SONJA DOLINŠEK

Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 52 94
E-pošta

dr. PETER DOLNIČAR

Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 51 86
E-pošta

SONJA DROZDEK

Skupne službe
+386 (0)1 280 52 71
E-pošta

Top of page
 

E
dr. UROŠ EBERL

Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko
+386 (0)1 280 52 24
E-pošta

Top of page
 

F
BORIS FILIPIĆ

Infrastrukturni center Jablje
+ 386 (0)1 560 74 06
E-pošta

MATEJA FORTUNA

Služba za uradno potrjevanje
+386 (0)1 280 52 57
E-pošta

Top of page
 

G
dr. ANTOANETA G. KUHAR

Projektna pisarna
+386 (0)1 280 51 03
E-pošta

TADEJ GALIČ

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 51 76
E-pošta

MARJAN GALJOT

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 834 35 73

dr. BARBARA GERIČ STARE

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 76
E-pošta

dr. BLAŽ GERMŠEK

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 280 51 01
E-pošta

ANTON GJERGEK

Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko
+386 (0)1 560 74 03
E-pošta

JOŽE GLAD

Skupne službe
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 28
E-pošta

JOŽE GLAD

Skupne službe
Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 28
E-pošta

BOŠTJAN GODEC

Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+ 386 (0)1 280 51 38
E-pošta

DAMJANA GROBELŠEK

Slovenska čebelarska akademija
+386 (0)1 280 51 05
E-pošta

BOJANA GROFELNIK

Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 51 72
E-pošta

dr. KATARINA GROS

Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 51 39
E-pošta

BARBARA GRUBAR

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 63
E-pošta

DAMIJAN GUBANEC

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00

Top of page
 

H
JOŽE HANČ

Skupne službe
+386 (0)1 280 51 04
E-pošta

FANIKA HITI

Skupne službe
+386 (0)1 280 52 62
E-pošta

ANA HITI

Oddelek za ekonomiko kmetijstva
+386 (0)1 280 51 22
E-pošta

dr. JOŽE HLADNIK

Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+ 386 (0)1 280 52 15
E-pošta

mag. ANJA HORVAT ALEKSIĆ

Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 30
E-pošta

Top of page
 

J
dr. VIKTOR JEJČIČ

Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko
+386 (0)1 280 51 02
E-pošta

DAVID JEKOVEC

Pisarna za prenos tehnologij in znanja
E-pošta

MARJETKA JENE

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 06
E-pošta

dr. JANEZ JERETINA

Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 32
E-pošta

ALIJANA JERETINA

Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 33
E-pošta

MATEJ JERMAN

Infrastrukturni center Jablje
E-pošta

dr. DAŠA JEVŠINEK SKOK

Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 32
E-pošta

DEJAN JEVTIMIJEVIĆ

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
E-pošta

dr. ANASTAZIJA JEŽ KREBELJ

Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 280 52 74
E-pošta

Top of page
 

K
PETER KASTELIC

Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 51 53
E-pošta

UROŠ KAVKLER

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 560 74 11
E-pošta

NEŽA KERMAVNAR

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 01
E-pošta

BENJAMIN KIRN

Infrastrukturni center Jablje
+ 386 (0)1 560 74 00
E-pošta

MIHAEL KLOPČIČ

Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 21
E-pošta

mag. VERONIKA KMECL

Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 51 64
E-pošta

IVA KMETIČ CEGLAR

Centralni laboratorij (50 %)
Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo (50 %)
+386 (0)1 280 52 40
E-pošta

mag. MATEJ KNAPIČ

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 04
E-pošta

ANDREJ KOKALJ

Skupne službe
+386 (0)1 280 52 99
E-pošta

TANJA KOKALJ

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 63
E-pošta

dr. ALEŠ KOLMANIČ

Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 560 74 12
E-pošta

ELIZABETA KOMATAR

Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 52 87
E-pošta

dr. DARINKA KORON

Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 280 51 42
E-pošta

mag. BORIS KORUZA

Služba za uradno potrjevanje
+386 (0)1 280 51 46
E-pošta

TAMARA KOSTEVC

Skupne službe
+386 (0)1 280 52 03
E-pošta

DAVID KOZAMERNIK

Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 41
E-pošta

dr. MAJA KOŽAR

Oddelek za ekonomiko kmetijstva
+386 (0)1 280 52 25
E-pošta

MARINKA KREGAR

Služba za uradno potrjevanje
+386 (0)1 280 52 57
E-pošta

JERNEJA KREGAR

Skupne službe
+386 (0)1 280 52 93
E-pošta

TEJA KRPAN

Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 51 07
E-pošta

Top of page
 

L
dr. JANJA LAMOVŠEK

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 00
E-pošta

JURKA LESJAK

Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 51 13
E-pošta

dr. ROBERT LESKOVŠEK

Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 52 61
E-pošta

dr. KLEMEN LISJAK

Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 280 51 70
E-pošta

dr. BETKA LOGAR

Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 30
E-pošta

VESNA LOKAR

Služba za uradno potrjevanje
+386 (0)1 280 52 39
E-pošta

JERNEJ LONČAR

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 10
E-pošta

MATEJA LONGAR

Skupne službe
E-pošta

dr. BRANKO LUKAČ

Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 560 74 13
E-pošta

Top of page
 

M
BLAŽ MAČEK

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
E-pošta

LILI MARINČEK

Skupne službe
+386 (0)1 280 51 48
E-pošta

NEJA MAROLT

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 51
E-pošta

NINA MARTINOVIĆ

Skupne službe
+386 (0)1 280 52 14
E-pošta

ROMAN MAVEC

Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 723 67 33
E-pošta

dr. IRENA MAVRIČ-PLEŠKO

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 02
E-pošta

MARKO MECHORA

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 92
E-pošta

dr. VLADIMIR MEGLIČ

Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 51 80
E-pošta

MILAN MIHELČIČ

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
E-pošta

ALENKA MIHELČIČ

Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
E-pošta

mag. ŠPELA MODIC

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 51 17
E-pošta

mag. BEN MOLJK

Oddelek za ekonomiko kmetijstva
+386 (0)1 280 51 12
E-pošta

dr. AJDA MOŠKRIČ

Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 41
E-pošta

dr. PETRA MURI

Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 52 01
E-pošta

Top of page
 

N
PRIMOŽ NAKRST

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00

ROMAN NOVAK

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 07
E-pošta

MATIC NOVLJAN

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 06
E-pošta

Top of page
 

O
ANDREJ OBAL

Služba za uradno potrjevanje
+386 (0)1 280 52 80
E-pošta

TILEN OBREZA

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00

JANA OBŠTETER

Oddelek za živinorejo
+386(0)1 280 51 34
E-pošta

BOŠTJAN OGOREVC

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 564 45 62
E-pošta

mag. ANDREJA OPARA

Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 30
E-pošta

mag. KLARA OREŠNIK

Skupne službe
+386 (0)1 280 52 12
E-pošta

Top of page
 

P
IVANA PANTIĆ

Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 51 92
E-pošta

TOMAŽ PERPAR

Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 34
E-pošta

BARBARA PEVEC

Skupne službe
+386 (0)1 280 52 20
E-pošta

dr. BARBARA PIPAN

Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 52 73
E-pošta

NEŽKA PIRŠ PODJED

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
E-pošta

ALEŠ PLUT

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 564 45 62
E-pošta

ALEKSANDRA PODBOJ- RONTA

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 92
E-pošta

PETER PODGORŠEK

Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 18
E-pošta

IRENA PODGORŠEK

Oddelek za živinorejo
+ 386 (0)1 280 51 28
E-pošta

mag. TOMAŽ POJE

Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko
+386 (0)1 280 51 00
E-pošta

KLAVDIJA POKLUKAR

Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 32
E-pošta

MOJCA POLAK

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 564 45 62
E-pošta

SNEŽANA POPOVIĆ

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00

VALENTINA POVŠE

Skupne službe
+386 (0)1 280 52 13
E-pošta

EVA PRAPROTNIK

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 51
E-pošta

dr. JANEZ PREŠERN

Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 31
E-pošta

Top of page
 

R
dr. JAKA RAZINGER

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 51 17
E-pošta

MAJA REBERNIK

Skupne službe
+386 (0)1 280 52 60
E-pošta

dr. MIROSLAV REDNAK

Oddelek za ekonomiko kmetijstva
+386 (0)1 280 51 16
E-pošta

KLARA REKIČ

Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 51 11
E-pošta

ALEKSANDRA ROGAČ

Skupne službe
+286 (0)1 280 52 60
E-pošta

MILKO ROSIĆ

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00

IVO ROSIĆ

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00

ANŽE ROVANŠEK

Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 51 15
E-pošta

mag. ROMANA RUTAR

Služba za uradno potrjevanje
+386 (0)1 280 51 98
E-pošta

Top of page
 

S
MIJA SADAR

Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 20
E-pošta

BOŠTJAN SAJE

Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+ 386 (0)1 280 52 38
E-pošta

dr. HANS-JOSEF SCHROERS

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 51 96
E-pošta

izr. prof. dr. ANDREJ SIMONČIČ

Skupne službe in
Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 52 20
E-pošta

izr. prof. dr. ANDREJ SIMONČIČ

Skupne službe in
Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 52 20
E-pošta

dr. LOVRO SINKOVIČ

Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 52 78
E-pošta

TOMAŽ SKET

Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 52 46
E-pošta

dr. MAJA SMODIŠ ŠKERL

Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 50
E-pošta

JAKOB SMOLNIKAR

Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 723 67 33
E-pošta

DAVID SNOJ

Oddelek za varstvo rastlin
E-pošta

ANA SOMRAK GRIMŠIČ

Skupne službe
+386 (0)1 280 52 35
E-pošta

ŽAN STEGNAR

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
E-pošta

dr. MATEJ STOPAR

Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 280 52 37
E-pošta

PETER SUHADOLNIK

Skupne službe
+386 (0)1 280 52 59
E-pošta

NIK SUSIČ

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 17
E-pošta

JANEZ SUŠIN

Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 51 52
E-pošta

Top of page
 

Š
MARJAN ŠINKOVEC

Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 51 09
E-pošta

dr. SAŠA ŠIRCA

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 51 76
E-pošta

MOJCA ŠKOF

Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 51 82
E-pošta

dr. MARTIN ŠKRLEP

Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 34
E-pošta

ANTON ŠMIDOVNIK

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
E-pošta

doc. dr. KATJA ŠUKLJE ANTALICK

Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 280 52 74
E-pošta

JOŽE ŠUŠTAR

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 564 45 62

JOŽE ŠUŠTAR (2)

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00
E-pošta

izr. prof. dr. JELKA ŠUŠTAR-VOZLIČ

Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 51 88
E-pošta

Top of page
 

T
STANE TESTEN

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 564 45 62

dr. MELITA THEUERSCHUH

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 51 76
E-pošta

dr. URŠKA TOMAŽIN

Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 32
E-pošta

NINA TOMIĆ STARC

Pisarna za prenos tehnologij in znanja
+386 (0)1 280 51 55
E-pošta

dr. TANJA TRAVNIKAR

Oddelek za ekonomiko kmetijstva
+386 (0)1 280 52 26
E-pošta

MOJCA TRČEK

Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 52 45
E-pošta

MARKO TROBEVŠEK

Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 723 67 33
E-pošta

BENO TROJANŠEK

Infrastrukturni center Jablje
+ 386 (0)1 560 74 00
E-pošta

PRIMOŽ TROŠT

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 834 35 73

Top of page
 

U
dr. KRISTINA UGRINOVIĆ

Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 52 84
E-pošta

ALEŠ URANKAR

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00

mag. META URBANČIČ ZEMLJIČ

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 00
E-pošta

dr. GREGOR UREK

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 08
E-pošta

Top of page
 

V
dr. ANDREJA VANZO

Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 280 51 56
E-pošta

dr. ŠPELA VELIKONJA-BOLTA

Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 51 66
E-pošta

JANKO VERBIČ

Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 51 90
E-pošta

dr. JOŽE VERBIČ

Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 51 36
E-pošta

SABINA VERBUČ

Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 52 47
E-pošta

DAVID VIDENŠEK

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00

dr. MOJCA VIRŠČEK-MARN

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 53
E-pošta

ANA VOJNOVIĆ

Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
E-pošta

dr. TINA VOLK

Oddelek za ekonomiko kmetijstva
+386 (0)1 280 51 14
E-pošta

dr. ANDREJ VONČINA

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 51
E-pošta

DARJA VOUK

Služba za uradno potrjevanje
+386 (0)1 280 52 57
E-pošta

SIMON VOZEL

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 564 45 62
E-pošta

dr. BORUT VRŠČAJ

Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
+386 (0)1 280 52 90
E-pošta

Top of page
 

Z
POLONA ZABUKOVEC

Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
+386 (0)1 280 52 21
E-pošta

VIKTOR ZADRGAL

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 834 35 73
E-pošta

BARBARA ZAGORC

Oddelek za ekonomiko kmetijstva
+386 (0)1 280 51 08
E-pošta

dr. JANJA ZAJC

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 17
E-pošta

ANDREJ ZEMLJIČ

Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
+386 (0)1 280 51 94
E-pošta

MATEJ ZLATNAR

Projektna pisarna
+386 (0)1 280 51 23
E-pošta

Top of page
 

Ž
ANDREJA ŽABJEK

Oddelek za živinorejo
+386 (0)1 280 52 27
E-pošta

MILOŠ ŽAGAR

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00

VIKTOR ŽEBOVEC

Infrastrukturni center Jablje
+386 (0)1 560 74 00

GAŠPER ŽERJAL

Projektna pisarna
+386 (0)1 280 51 68
E-pošta

mag. METKA ŽERJAV

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 54
E-pošta

dr. UROŠ ŽIBRAT

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 04
E-pošta

PRIMOŽ ŽIGON

Oddelek za varstvo rastlin
+386 (0)1 280 52 06
E-pošta

mag. ELA ŽILIČ

Skupne službe
+386 (0)1 280 51 74
E-pošta

DRAGO ŽITEK

Služba za uradno potrjevanje
+386 (0)1 280 52 56
E-pošta

BERNARDA ŽITKO

Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 51 60
E-pošta

JURE ŽIVEC

Skupne službe
+386 (0)1 280 51 19
E-pošta

DAMJANA ŽNIDAR

Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
E-pošta

dr. TOMAŽ ŽNIDARŠIČ

Oddelek za živinorejo
+ 386 (0)1 280 52 70
E-pošta

mag. VIDA ŽNIDARŠIČ-PONGRAC

Centralni laboratorij
+386 (0)1 280 51 62
E-pošta

Top of page